کتاب

خرداد, ۱۳۹۲

  • ۱۴ خرداد

    کتاب ضرب المثل های فارسی + دانلود

    کتاب ضرب المثل های فارسی + دانلود

    در این کتاب الکترونیک مجموع ضرب المثل های فارسی به ترتیب حروف الفبا آمده است. که می توانید هر ضرب المثل را بر حرف اولش در زبان فارسی پیدا کنید. در این کتاب کلیه ضرب المثل های رایجی که بین عموم مردم استفاده می شود آمده است. دانلود کتاب ضرب المثل های فارسی