دوشنبه , ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
خانه / آموزش زبان عربی / مطالب آموزشی زبان عربی

مطالب آموزشی زبان عربی

خرداد, ۱۳۹۲

 • ۲۲ خرداد

  اصطلاحات پرکاربرد عربی برای زائران

  کتاب مکالمات مورد نیاز حجاج به زبان عربی + دانلود

  فارسى عربى فصیح لهجه عراقى روبه راهی؟ / دماغت چاق است؟ هلْ أنتَ على ما یُرامُ؟ زَینْ؟ روبه راه نیستم ؛ اوضاع بر وِفقِ مراد نیست لَستُ على ما یُرامُ. مُو زَینْ! لا واللهْ مو کِلَّشْ! صبح بخیر  (ج)   عاقبت بخیر صباحُ الخَیرِ          صباحُ النورِ صباحِ الخَیـر             صباحِ النورْ شب بخیر (ج)  شب بخیر ( در طول شب) مساءُ الخَیرِ            مساءُ …

 • ۲۱ خرداد

  آموزشی کوتاه از افعال معتل

  کتاب مکالمات مورد نیاز حجاج به زبان عربی + دانلود

  افعال معتل مضارع اجوف وامر آن برای نوشتن مضارع فعل اجوف ابتدا باید مشخص شود که بر وزن یفعِلُ مضارع می شود یا یفعَل ُ یا یفعُل ُ . قاعده کلی این است که اگر اصل فعل اجوف یعنی قبل از اعلال آن یایی بود ؛ مضارع بر وزن یفعِل ُ نوشته شود زیرا حرکت متناسب با حرف یا کسره …