خانه / آموزش زبان اسپانیایی / منابع آموزشی زبان اسپانیایی / منابع صوتی و تصویری آموزش زبان اسپانیایی

منابع صوتی و تصویری آموزش زبان اسپانیایی

تیر, ۱۳۹۳

فروردین, ۱۳۹۳

  • ۱۴ فروردین

    دانلود مجموعه صوتی آموزش زبان اسپانیایی Spanish with Paul Noble

    Spanish with Paul Noble

    زبان اسپانیایی زبان تکلم اکثر مردم کشورهای آمریکای جنوبی، جنوب اروپا و حتی برخی از نواحی آمریکای شمالی است به طوری که مجموعا ۵۰۰ میلیون نفر در دنیا و ۱۶% جمعیت کل آمریکا به این زبان سخن می گویند. توجه داشته باشید که رقم ۵۰۰ میلیون نفر در مقابل ۷ میلیارد انسانی که در دنیا زندگی می کنند رقم نسبتا …

اردیبهشت, ۱۳۹۲