سه شنبه , ۲۶ دی ۱۳۹۶

دیپلم زبان آلمانی از اتریش ÖSD

دیپلم زبان آلمانی از اتریش ÖSD سیستم امتحانی است برای زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی که از جانب دولت به رسمیت شناخته شده است.

تمامی آزمون های دیپلم زبان آلمانی از اتریش ÖSD توانایی زبانی جهت برقراری ارتباط در موقعیت های کاربردی واقعی را مورد سنجش قرار می دهند.

دیپلم زبان آلمانی از اتریش ÖSD
دیپلم زبان آلمانی از اتریش ÖSD

دیپلم زبان آلمانی از اتریش ÖSD سیستم امتحانی است که به دوره آموزشی خاصی وابسته نـیست و آزمون های آن طبق الگوهای یکسان برگزار و ارزیابی می گردند. آزمون ها بر اساس کاتالوگ های طراحی شده مختص ÖSD در زمینه لغت، موضوعات و ساختار و نیز طبق سطح بندی « چارچوب مرجع مشترک اروپا » (GER) و « شاخص مقاطع زبان آلمانی » تنظیم می شوند.

دیپلم زبان آلمانی از اتریش ÖSD بر پایه نظریه چند مرکزی بودن زبان استوار است: گونه های استانداردِ کشورهای آلمانی زبان در اتریش، قسمت آلمانی زبان سوئیس و آلمان هم ارز تلقی شده و مطابق این امر مورد توجه قرار می گیرند. دیپلم ÖSD تلاش می کند گوناگونی زبان آلمانی را منعکس کند تا داوطلبان برای رویارویی با واقعیت زبان در کشورهای مختلف آلمانی زبان آماده شوند. این مطلب در آزمون ها به خصوص در بخش گزینشی یعنی تمرینات درک مفهوم متن و درک شنیداری صدق می کند. در این قسمت از متون یازده کشور آلمانی زبان استفاده می شوند.

در سال ۱۹۹۸ دیپلم زبان آلمانی از اتریش ÖSD مفتخر به دریافت « نشان اروپا برای نوآوری در عرصه ابتکارات زبانی » از شورای اروپا گردید.

سطوح دیپلم زبان آلمانی از اتریش ÖSD

امروز دیپلم ÖSD هشت آزمون متفاوت را در پنج سطح ارائه می کند. هم اکنون در سراسر دنیا بیش از چهل هزار داوطلب در سال در یکی از دویست مؤسسه دارای مجوز, آزمون ÖSD را می گذرانند.

شرح آزمون ها

آزمون های عمومی ÖSD در سطوح A1 تا C1 بر اساس « چارچوب مرجع زبانی مشترک اروپا » ارائه می شوند. هریک از این آزمون ها توانایی های خواندن، شنیدن، نوشتن وصحبت کردن را می سنجند.

مرحله ی پایه ای زبان آلمانی Deutsch Grundstufe

این آزمون مطابق با سطح A2 شواری اروپا ( Waystage ) است ومختص زبان آموزانی است که دارای معلومات کافی زبان آلمانی جهت درک متقابل در مسائل خصوصی و شغلی هستند.

گواهینامه زبان آلمانی Deutsch Zertifikat

این آزمون با سطح B1 شورای اروپا ( Thershold ) مطابقت دارد وبرای زبان آموزان بالای ۱۶ سال که بدون مشکل قادر به برقراری ارتباط در زندگی روزمره و دنیای کار هستند در نظر گرفته شده است. در این آزمون بیش از هر چیز به دانش و توانایی برقراری ارتباط البته با توجه به درستی قواعد زبان اهمیت داده می شود.آزمون Zertifikat Deutsch محصول مشترک دیپلم زبان آلمانی از اتریش۲ (ÖSD)، مؤسسه گوته۳ (GI)، انجمن طراحی سیستم آموزش تکمیلی و امتحانی (WBT) فرانکفورت۴ و مرکز فراگیری و تحقیقات دانشگاه فرایبورگ سوئیس۵ است.

مرحله میانی زبان آلمانی Mittelstufe Deutsch B2

این آزمون با سطح B2 شورای اروپا (Effective Proficiency)برابری می کند و برای زبان آموزان بالای ۱۶ سال در نظر گرفته شده است که از نظر زبانی قادر هستند فرای مکالمات روزمره در زمینه های تخصصی زبان نیز بصورت صحیح و متناسب با موقعیت خاص منظور خود را بیان کنند.آزمون Mittelstufe Deutsch عموماً برای اثبات معلومات زبان آلمانی جهت پذیرش در دانشگاه های اتریش و نیز بسیاری از دانشگاه های آلمان و سوئیس به رسمیت شناخته می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *