خانه / آموزش زبان انگلیسی / دانلود به همراه متن و ترجمه اهنگ richard marx-waiting

دانلود به همراه متن و ترجمه اهنگ richard marx-waiting

Oceans apart, day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn’t stop the pain
فاصله ی بینمان دائما بیشتر میشود
و من آرام آرام دیوانه می شوم
اگرچه صدایت را پشت تلفن می شنوم
اما دردی را دوا نمی کند

If I see you next to never
How can we say forever?
اگر تو را هرگز در کنارم نبینم
چگونه می توانیم بگوییم تاابد (باهم خواهیم ماند)؟

Wherever you go, whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
عازم هر جا که شوی یا هر چه که انجام دهی
من درست همینجا چشم انتظار تو خواهم بود
هر بهایی که داشته باشد یا اینکه قلبم چگونه بشکند
من درست همینجا چشم انتظار تو خواهم بود

I took for granted, all the times
That I thought would last somehow
I hear the laughter, I taste the tears
But I can’t get near you now
من ارزش تو و عشقی که به من بخشیدی را ندانستم
که همیشه فکر میکردم دوام خواهند داشت
قهقه ها را می‌شنوم، اشکها را مزه می کنم (خاطرات و لحظات شاد و‌ غم انگیزشون در ذهنش مرور میشه)
اما اکنون نمی توانم نزد تو باشم

Oh, can’t you see it, baby
You’ve got me going crazy
آه عزیزم, نمی توانی ببینی که
مرا به دیوانگی کشاندی

Wherever you go, whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
عازم هر جا که شوی یا هر چه که انجام دهی
من درست همینجا چشم انتظار تو خواهم بود
هر بهایی که داشته باشد یا اینکه قلبم چگونه بشکند
من درست همینجا چشم انتظار تو خواهم بود

I wonder how we can survive
This romance
But in the end if I’m with you
I’ll take the chance
نمی دانم چگونه می توانیم این عشق را نجات دهیم
اما در نهایت اگر با تو باشم
شانسم را امتحان خواهم کرد

Oh, can’t you see it, baby
You’ve got me going crazy
آه عزیزم، نمی توانی ببینی که
مرا به دیوانگی کشاندی

Wherever you go, whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
Waiting for you
عازم هر جا که شوی یا هر چه که انجام دهی
من درست همینجا چشم انتظار تو خواهم بود
هر بهایی که داشته باشد یا اینکه قلبم چگونه بشکند
من درست همینجا چشم انتظار تو خواهم بود

دانلود اهنگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *