خانه / آموزش زبان انگلیسی / دانلود به همراه متن و ترجمه اهنگ maroon5-like jagger

دانلود به همراه متن و ترجمه اهنگ maroon5-like jagger

????Just shoot for the stars, if it feels right
Then aim for my heart, if you feel like
And take me away
Make it okay
I swear I’ll behave
You wanted control, so we waited
I put on a show, now we’re naked
You say I’m a kid
My ego is big
I don’t give a shit
And it goes like this
ستاره ها رو نشونه برو (کنایه از هدف والا تعیین کردن و در راستاش تلاش کردن)، اگه حس درستی میده
بعد قلبم رو هدف بگیر، اگه دلت میخواد
و منو دور کن
اوکیش کن
قسم میخورم که مواظب رفتارم باشم
میخواستی کنترلم کنی، پس منتظر موندیم
یه نمایش ترتیب میدم، حالا لخت شدیم
میگی من یه بچم
غرورم بالاست
اهمیتی نمیدم
و اینطوری پیش میره

[Adam Levine]:
Take me by the tongue and I’ll know you
Kiss me till you’re drunk and I’ll show you
All the moves like Jagger
I’ve got the moves like Jagger
I’ve got the mooooooves like Jagger
I don’t need try to control you
Look into my eyes and I’ll own you
With them the moves like Jagger
I’ve got the moves like Jagger
I’ve got the moooooooves like Jagger
منو عمیق (با زبون) ببوس و من تو رو خواهم شناخت
تا مستی ادامش بده و من همه ی حرکات جَگِریم رو نشونت میدم
من حرکات جَگِری بلدم
لازم نیست برای کنترلت تلاش کنم
تو چشام نگاه کن و تو مال من میشی
با اون حرکات جَگِری
من حرکات جَگِری بلدم

[Adam Levine]:
Baby, it’s hard, when you feel like
You’re broken and scarred, nothing feels right
But when you’re with me
I make you believe
That I’ve got the key
So get in the car, you can ride it
Wherever you want, get inside it
And you want to steer
But I’m shifting gears
I’ll take it from here
And it goes like this
عزیزم، سخته وقتی حس این رو داری که شکستی و زخم خورده ای، هیچی حس خوبی نمیده
اما وقتی با منی
من باعث میشم باور کنی که
کلید دست منه
پس سوار ماشین شو
تو میتونی هر جا که میخوای برونیش
بیا تو
و تو میخوای فرمون بدی
و من دارم دنده عوض میکنم
از اینجا میبرمش
و اینطوری پیش میره

[Adam Levine]:
Take me by the tongue and I’ll know you
Kiss me till you’re drunk and I’ll show you
All the moves like Jagger
I’ve got the moves like Jagger
I’ve got the mooooooves like Jagger
I don’t need try to control you
Look into my eyes and I’ll own you
With them the moves like Jagger
I’ve got the moves like Jagger
I’ve got the moooooooves like Jagger
منو عمیق ببوس و من تو رو خواهم شناخت
تا مستی ادامش بده و من همه ی حرکات جَگِریم رو نشونت میدم
من حرکات جَگِری بلدم
لازم نیست برای کنترلت تلاش کنم
تو چشام نگاه کن و تو مال من میشی
با اون حرکات جَگِری
من حرکات جَگِری بلدم

[Christina Aguilera & Adam Levine]:
You wanna know, how to make me smile?
Take control, own me just for the night
And if I share my secret
You’re gonna have to keep it
Nobody else can see this
So watch and learn, I won’t show you twice
Head to toe, ooh baby, rub me right
And if I share my secret
You’re gonna have to keep it
Nobody else can see this
And it goes like this
تو میخوای بدونی که چجوری لبخند رو لبم بیاری؟
کنترلم کنی و منو فقط برای امشب صاحب بشی
و اگه رازمو درمیون بذارم
باید پیش خودت نگهش داری
هیشکی نمیتونه اینو ببینه
پس تماشا کن و یاد بگیر
دوبار نشونت نمی‌دم
سر تا انگشت پا، آه عزیزم، درست حسابی لمسم کن
و اگه رازم رو در میون بذارم
باید پیش خودت نگهش داری
هیشکی نمیتونه اینو ببینه
و‌ اینطوری پیش میره

[Adam Levine]:
Take me by the tongue and I’ll know you
Kiss me till you’re drunk and I’ll show you
All the moves like Jagger
I’ve got the moves like Jagger
I’ve got the mooooooves like Jagger
I don’t need try to control you
Look into my eyes and I’ll own you
With them the moves like Jagger
I’ve got the moves like Jagger
I’ve got the moooooooves like Jagger
منو عمیق ببوس و من تو رو خواهم شناخت
تا مستی ادامش بده و من همه ی حرکات جَگِریم رو نشونت میدم
من حرکات جَگِری بلدم
لازم نیست برای کنترلت تلاش کنم
تو چشام نگاه کن و تو مال من میشی
با اون حرکات جَگِری
من حرکات جَگِری بلدم

With them the moves like Jagger
I’ve got the moves like Jagger
I’ve got the moves, like Jagger
با اون حرکات جَگِری
من حرکات جَگِری بلدم

دانلود اهنگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *