خانه / آموزش زبان انگلیسی / دانلود به همراه متن و ترجمه اهنگ MAREN MORRIS -THE MIDDLE

دانلود به همراه متن و ترجمه اهنگ MAREN MORRIS -THE MIDDLE

Take a seat
Right over there, sat on the stairs
Stay or leave
The cabinets are bare, and I’m unaware
Of just how we got into this mess, got so aggressive
I know we meant all good intentions

بشین
درست اونجا، رو پله ها
بمون یا برو
کابینت ها خالین، فقط موندم چی شد که اینطور به مشکل برخوردیم، اینهمه پرخاشگر شدیم
میدونم، نیت های خوبی داشتیم

So pull me closer
Why don’t you pull me close?
Why don’t you come on over?
I can’t just let you go

پس منو به خودت نزدیک تر کن
چرا منو به خودت نزدیک نمی‌کنی؟
چرا نمیای دیدنم؟
من فقط نمیتونم بیخیالت شم

Oh baby, why don’t you just meet me in the middle?
I’m losing my mind just a little
So why don’t you just meet me in the middle?
In the middle
Baby, why don’t you just meet me in the middle?
I’m losing my mind just a little
So why don’t you just meet me in the middle?
In the middle

آه عزیزم، چرا باهام آشتی نمی‌کنی؟ (مصالحه، سازش نمی‌کنی)
دارم عقلم رو کم کم از دست میدم
پس چرا باهام آشتی نمی‌کنی؟

Ohh, take a step
Back for a minute, into the kitchen
Floors are wet
And taps are still running, dishes are broken
How did we get into this mess? Got so aggressive
I know we meant all good intentions

آه، یه قدم بردار
برای یه لحظه برگرد تو آشپزخونه
کف زمین خیسه
و شیرای آب هنوز بازن،
ظرفها شکستن
چی شد که اینطور به مشکل برخوردیم، اینهمه پرخاشگر شدیم
میدونم، نیت های خوبی داشتیم

So pull me closer
Why don’t you pull me close?
Why don’t you come on over?
I can’t just let you go, oh

پس منو به خودت نزدیک تر کن
چرا منو به خودت نزدیک نمی‌کنی؟
چرا نمیای دیدنم؟
من فقط نمیتونم بیخیالت شم

Oh baby, why don’t you just meet me in the middle?
I’m losing my mind just a little
So why don’t you just meet me in the middle?
In the middle

آه عزیزم، چرا باهام آشتی نمی‌کنی؟
دارم عقلم رو کم کم از دست میدم
پس چرا باهام آشتی نمی‌کنی؟

Looking at you, I can’t lie
Just pouring out admission
Regardless of my objection, oh, oh
And it’s not about my pride
I need you on my skin
Just come over, pull me in, just

وقتی تو چشات نگاه می‌کنم نمی‌تونم دروغ بگم
علی رغم ناخشنودیم (مخالفتم)
اعتراف میکنم،
البته نه درباره ی غرورم،
به اینکه، نیاز دارم پوستم رو بپوشونی (با هم آغوشی)
فقط به سمتم بیا، منو به قلبت راه بده

Oh, baby, why don’t you just meet me in the middle?
I’m losing my mind just a little
So why don’t you just meet me in the middle?
In the middle, no no
Baby, why don’t you just meet me in the middle?
Oh yeah, I’m losing my mind just a little
So why don’t you just meet me in the middle?
Oh, in the middle
Baby-y-y, why don’t you just meet me in the middle, baby?
I’m losing my mind just a little
So why don’t you just meet me in the middle, middle?
In the middle, middle

آه عزیزم، چرا باهام آشتی نمی‌کنی؟
دارم عقلم رو کم کم از دست میدم
پس چرا باهام آشتی نمی‌کنی؟

DOWNLOAD

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *