خانه / آموزش زبان انگلیسی / دانلود به همراه متن و ترجمه اهنگ m.williams-tightrope

دانلود به همراه متن و ترجمه اهنگ m.williams-tightrope

????Some people long for a life that is simple and planned
Tied with a ribbon
Some people won’t sail the sea ’cause they’re safer on land
To follow what’s written
But I’d follow you to the great unknown
Off to a world we call our own
بعضی مردم آرزوی داشتن یه زندگی ساده و برنامه ریزی شده رو دارن،
که با یه روبان بسته شده
بعضی مردم روی دریا سوار کشتی و قایق نمیشن چون روی زمین احساس امنیت بیشتری دارن،
تا اونچه رو که تو سرنوشت نوشته شده دنبال کنن
اما من تو رو تا طولانی ترین ناشناس دنبال میکنم،
تا دنیایی که مال خودمون صداش کنیم

Hand in my hand
And we promised to never let go
We’re walking the tightrope
High in the sky
We can see the whole world down below
We’re walking the tightrope
Never sure, never know how far we could fall
But it’s all an adventure
That comes with a breathtaking view
Walking the tightrope
دست تو دست،
و قول میدیم که هیچوقت از هم جدا نشیم
ما روی طناب راه میریم،
رو اوج آسمون
میتونیم همه ی دنیا رو زیر پامون ببینیم
ما روی طناب راه میریم
هیچوقت مطمئن نیستیم، هیچوقت نمیدونیم چقد ممکنه از این ارتفاع زمین بخوریم،
اما همش یه ماجراجوییه،
که با یه منظره ی نفس گیر همراهه
بندبازی روی طناب

With you, ooh, ooh, ooh, ooh
With you, ooh, ooh, ooh, ooh
With you
با تو….
Mountains and valleys, and all that will come in between
Desert and ocean
You pulled me in and together we’re lost in a dream
Always in motion
So I risk it all just to be with you
And I risk it all for this life we choose
کوهها و دره ها، و هرچیزی که بین اونهاست،
صحرا و اقیانوس
تو منو به جلو هل دادی و ما باهم تو یه رویا گم شدیم
همیشه در حال تکاپو
پس هر خطری میکنم تا با تو باشم،
و بخاطر انتخاب این زندگی هر خطری رو به جون میخرم

Hand in my hand
And you promised to never let go
We’re walking the tightrope
High in the sky
We can see the whole world down below
We’re walking the tightrope
Never sure, will you catch me if I should fall?
Well, it’s all an adventure
That comes with a breathtaking view
Walking the tightrope
دست تو دست،
و قول میدیم که هیچوقت از هم جدا نشیم
ما روی طناب راه میریم،
رو اوج آسمون
میتونیم همه ی دنیا رو زیر پامون ببینیم
ما روی طناب راه میریم
هیچوقت مطمئن نیستیم، هیچوقت نمیدونیم چقد ممکنه از این ارتفاع زمین بخوریم
اما همش یه ماجراجوییه،
که با یه منظره ی نفس گیر همراهه
بندبازی روی طناب

With you, ooh, ooh, ooh, ooh
With you, ooh, ooh, ooh, ooh
With you
With you, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
With you, ooh-ooh-ooh
With you
با تو…

دانلود اهنگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *