خانه / آموزش زبان انگلیسی / دانلود به همراه متن و ترجمه اهنگ heart-alone

دانلود به همراه متن و ترجمه اهنگ heart-alone

I hear the ticking of the clock
I’m lying here the room’s pitch dark
I wonder where you are tonight
No answer on the telephone
And the night goes by so very slow
Oh, I hope that it won’t end though
Alone
صدای تیک تیک ساعت رو می شنوم
در حالی که اینجا تو یه اتاق کاملا تاریک دراز کشیدم
نمیدونم امشب کجایی؟
به تلفنت جواب نمیدی
و شب به کندی سپری میشه
آه، امیدوارم تموم نشه اگرچه تنهام

Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone?
How do I get you alone?
تا الان همیشه رو پای خودم گذارن کردم
هرگز برام اصا مهم نبود، تا اینکه با تو آشنا شدم
و الان حسابی منو به ترس میندازه
چطور تنها گیرت بیارم (تا باهم خلوت کنن)

You don’t know how long I have wanted
To touch your lips and hold you tight, oh
You don’t know how long I have waited
And I was gonna tell you tonight
But the secret is still my own
And my love for you is still unknown
Alone
نمیدونی که چه مدت آرزوم بود لبات رو لمس کنم و محکم بغلت بگیرم، آه
خبر نداری چقدر منتظر موندم
و قرار بود امشب باهات در میونش بذارم
اما رازم هنوز پیش خودم مونده
و هنوز از عشقی که نسبت بهت دارم بی خبری
تنهام

Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone?
How do I get you alone?
تا الان همیشه رو پای خودم گذارن کردم
هرگز برام اصا مهم نبود، تا اینکه با تو آشنا شدم
و الان حسابی منو به ترس میندازه
چطور تنها گیرت بیارم

How do I get you alone?
How do I get you alone?
Alone, alone
چطور تنها گیرت بیارم؟
تنها

دانلود اهنگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *