خانه / یادگیری متن اهنگ های انگلیسی / دانلود به همراه متن و ترجمه آهنگaxwell-more than you know

دانلود به همراه متن و ترجمه آهنگaxwell-more than you know

 

 

????I just need to get it off my chest
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
You should know that, baby, you’re the best
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
فقط باید اعتراف کنم
آره، بیشتر از اونی که میدونی
عزیزم، باید بدونی که محشری
آره، بیشتر از اونی که میدونی

I saw it coming, from miles away
I better speak up if I got something to say
‘Cause it ain’t over, until she sings
You had your reasons, you had a few
But you knew that I would go anywhere for you
‘Cause it ain’t over, until she sings
دیدمش که داره میاد، از مایل ها دور
بهتره بی پرده حرف بزنم، اگه چیزی برای گفتن داشته باشم
چون جوجه رو آخر پاییز میشمارن
(معادل ضرب المثل it ain’t over, till the fat lady sings میباشد، برای چنین موقعیتی ضرب المثل فارسی “جوجه رو آخر پاییز میشمارن یا نشاشیدی شب درازه و قلندر بیدار” را بکار می برند.)
تو دلایل خودتو داشتی، چنتا دلیل
اما میدونستی، من بخاطر تو همه جا می رفتم
چون جوجه رو آخر پاییز میشمارن

I just need to get it off my chest
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
You should know that, baby, you’re the best
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
فقط باید اعتراف کنم
آره، بیشتر از اونی که میدونی
عزیزم، باید بدونی که محشری
آره، بیشتر از اونی که میدونی

I just…
I just…
من فقط…
Your good intentions are sweet and pure
But they can never tame a fire like yours
No it ain’t over, until she sings
Right where you wanted, down on my knees
You got me begging, pretty baby, set me free
‘Cause it ain’t over, until she sings
خواسته های خوب تو شیرین و پاک هستن
اما هرگز نمیتونن آتیشی مثل مال خودت رو رام کنن
نه، جوجه رو آخر پاییز میشمارن
درست جایی که میخواستی، رو زانوهام افتادم
تو منو به منت کشیدن انداختی، عزیز خوشگلم، آزادم کن
چون جوجه رو آخر پاییز میشمارن

Come a little closer, let me taste your smile
Until the morning lights
Ain’t no going back the way you look tonight
I see it in your eyes
یکم نزدیکتر بیا، بذار مزه ی لبخندتو بچشم
تا وقتی که روشنایی صبح از راه میرسه
دیگه طوری که امشب به نظر میرسی، نمیشی
اینو تو چشمات می بینم

I just need to get it off my chest
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
You should know that, baby, you’re the best
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
فقط باید اعتراف کنم
آره، بیشتر از اونی که میدونی
عزیزم، باید بدونی که محشری
آره، بیشتر از اونی که میدونی

Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
آره، بیشتر از اونی که میدونی

I just…
من فقط…
I just need to get it off my chest
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
You should know that, baby, you’re the best
Yeah, more than you know
Yeah, more than you know
باید اعتراف کنم
آره، بیشتر از اونی که میدونی
عزیزم، باید بدونی که محشری
آره، بیشتر از اونی که میدونی

دانلود آهنگ axwell ingrosso-more than you know

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *