خانه / یادگیری متن اهنگ های انگلیسی / دانلود به همراه متن و ترجمه آهنگ-let it be me- jennifer lopez

دانلود به همراه متن و ترجمه آهنگ-let it be me- jennifer lopez

????If the day comes that you must leave
Let me be the ground to your feet
If the day comes that you feel weak
Let me be the armor you need
اگر روزی آمد که ناچار به ترک من شدی
بگذار که زمین زیر پایت باشم
و اگر روزی آمد که ضعف بر تو چیره گشت
بگذار سپری باشم که به آن نیاز داری

Oh, if you falling in love is a crime
And the price to pay is my life
Give me the sword, bring all the knives
Hand me the gun, I will not run
And when they spare everything but my pride
Don’t you worry, boy, don’t you cry
But when they ask
Who was the one, who got you love
Let it be me
آه، اگر هوای عشق تو را در سر داشتن جرم است
و بهای آن‌جرم تمام زندگیم
به من شمشیری ده، تمام چاقوها را
تفنگ به دستم ده، من فرار نخواهم کرد
و وقتی آنها همه چیز جز غرورم را نادیده گرفتند
نگران نباش پسر جان، زاری نکن
اما وقتی آنها پرسیدند
چه کسی باعث شد عاشق شوی
بگذار که آن یک نفر من باشم

If you ever meet your last breath
Let me be the last word you say
And if right comes, but you choose left
I will be the first to forgive
اگر روزی نفس آخرت را کشیدی
بگذار من آخرین کلماتی باشم که بر زبان می آوری
و اگر به جای راستی، دروغ و اشتباه را در پیش گرفتی
من اولین کسی خواهم بود که تو را خواهد بخشید

Oh,if heaven is a beautiful place
But those gates don’t have enough space
They lock you out
Spare you no flame
I will come down
If they’re on my wings
And when the angels call me a fool
For giving all grace up for you
I won’t look back
But when they ask, who did you love
Let it be me

آه، اگر بهشت جای زیبایی بود
اما دروازه های آن‌ به قدر کافی جا نداشت،
تو را به داخل راه نداند
و با هیچ شعله ای مسیر را نشانت ندادند
من پائین خواهم آمد
حتی اگر آن شعله ها را روی بالهایم بریزند
و زمانی که فرشته ها مرا به خاطر اینکه از تمام رحمت ها به خاطر تو دست کشیده ام احمق خطاب میکنند
به پشت سرم هم نگاه نخواهم کرد
اما زمانی که پرسیدند عشقت کیست
بگذار که من آن یک نفر باشم

Let it be me that you think of
When everything tells you to give it up
Let it be me that will anchor your soul
بگذار من آن کسی باشم که به او فکر میکنی
وقتی که همه می گویند رهایش کن
بگذار من آن کسی باشم که به روحت قدرت میبخشد

Until the clouds fall out of the sky
And the snow fall out in July
Let it be me that you think of
Let it be the one that you love
Until the flowers don’t blow in May
And forever until the days
Let it be me(2X)
The one that you love…
تا زمانی که ابرها از آسمان سقوط کنند
و در ماه جولای برف ببارد
بگذار من آن کسی باشم که به او فکر میکنی
بگذار من آن کسی باشم که دوستش داری
تا نشکفتن گل ها در ماه می
و تا ابد تا آن روزها
بگذار من آن کسی باشم که دوستش‌ داری…

Let it be…me(5X)
بگذار
Be me…
من باشم
Oh let be me
آه، بگذار من باشم

 

دانلود آهنگ jennifer lopez-let it be

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *